หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางอนงค์ พูลสง่า
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
0864558612
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายถนอม ขอนศักดิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินฯ อาวุโส
เบอร์โทร :
0862242683
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวประไพพร บุญโท
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เบอร์โทร :
0854609447
e-mail :
praifaporn@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางกรรณิกา บุญผ่องศรี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :
0862350877
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางศิริลักษ์ กางทอง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :
0895708962
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวกรชนก สายตา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
0868781469
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวขวัญดาว บุญเรือง
ตำแหน่ง :
ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่จนท.การเงิน
เบอร์โทร :
0800071556
e-mail :
khuan_nepjun.inu@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวรัตนา โพธิ์มูล
ตำแหน่ง :
ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ จนท.การเงิน
เบอร์โทร :
0828594247
e-mail :
rattana_s002@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา
ตำแหน่ง :
ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่จนท.การบัญชี
เบอร์โทร :
0921379546
e-mail :
sp.superlover@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 54.81.83.207
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 24/06/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 160608