หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางอนงค์ พูลสง่า
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
094-2833520
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายถนอม ขอนศักดิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
เบอร์โทร :
086-2242683
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางกรรณิกา บุญผ่องศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
เบอร์โทร :
086-2350877
e-mail :
noi_4859@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางศิริลักษณ์ กางทอง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :
089-5708962
e-mail :
markky.mikky@hotmail.co.th
   


ชื่อสกุล :
นางธัญลักษณ์ ทิมแดง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการพัสดุฏิบัติการ
เบอร์โทร :
061-6948899
e-mail :
thanyaluk_thuksee@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นายเอกประพันธ์ อองตัน
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
093-3965200
e-mail :
pampers1111@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวรจนา สมรักษ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
088-5924299
e-mail :
ืn949595@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวนฤมล ผาด่านแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
093-3891766
e-mail :
linjikojang@gmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วเรือง
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
085-2743537
e-mail :
ืno_otuch@hotmail.com
   


ชื่อสกุล :
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทร :
0626083382
e-mail :
ziptak_nan@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 54.226.25.74
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 17/01/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 7
จำนวนผู้เข้า
: 201333