หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.บึงกาฬ
Finacial and Assets Administration Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางอนงค์ พูลสง่า
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :
0864558612
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นายถนอม ขอนศักดิ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินฯ อาวุโส
เบอร์โทร :
0862242683
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางกรรณิกา บุญผ่องศรี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :
0862350877
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางศิริลักษ์ กางทอง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทร :
0895708962
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา
ตำแหน่ง :
ลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่จนท.การเงินและบัญชี
เบอร์โทร :
0626083382
e-mail :
ziptak_nan@hotmail.com
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 54.221.73.186
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 16/12/2560
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 178022